Připomínky a podněty veřejnosti radnice zapracuje do zadání, s nímž osloví vybrané architekty.

Bezpečnější, o něco větší a lépe využívané, takové by podle místních obyvatel mělo být v budoucnosti náměstí Jiřího z Lobkovic. Ukázaly to výsledky dotazníkové ankety, kterou uspořádala městská část v průběhu září a října letošního roku. Podobné názory pak zazněly také na veřejném setkání, jež se uskutečnilo 24. září v základní škole na Lobkovicově náměstí.

Zatímco v anketě, v níž odpovědělo celkem 199 respondentů, se 55 % z nich vyslovilo pro celkovou rekonstrukci náměstí a 36 % pro jeho dílčí úpravy, během debaty, kam dorazily čtyři desítky občanů, převážily požadavky na minimální zásahy do stávajících hodnot parku. Případné úpravy by se pak podle mínění občanů měly týkat především prostoru před základní školou, který navrhují propojit se stávající plochou parku. Zlepšit by se podle nich měla také bezpečnost území a jeho využívání. Jasně oddělené by také například měly být prostory vymezené pro pohyb psů a lidí.

„Na základě veřejné debaty a po vyhodnocení ankety připraví městská část zadání, které bude obsahovat nejzávažnější připomínky a náměty. S ním pak osloví vybrané architektonické kanceláře, které zpracují studie řešení prostoru náměstí,“ uvedl v této souvislosti zástupce starostky Ondřej Rut, podle kterého zvolila radnice tento postup proto, že vypsání architektonické soutěže by bylo vhodné spíše pro komplexní přestavbu náměstí a neumožnilo by zapojení veřejnosti. Anketa i veřejná diskuse navíc podle něj ukázaly, že občané si zásadnější přestavbu prostoru ani nepřejí.

„Primárně tak budeme řešit prostor před základní školou, který bychom rádi zakomponovali do parku, a další dílčí problémy, jako je nefunkčnost psích záchodků, trasování cest vedoucích přes náměstí, zajištění lepšího bezbariérového přístupu do parku a podobně,“ dodal místostarosta Rut.

Zadání pro vybrané architekty chce radnice připravit do konce letošního roku. „Po odevzdání studií je naplánováno další setkání s občany, kdy se již bude možné bavit nad konkrétními nápady a návrhy společně s jejich tvůrci,“ nastínila další postup Martina Brzobohatá z odboru územního rozvoje na žižkovské radnici.

Související dokumenty

Zpráva MČ Praha 3