Celková rekonstrukce náměstí byla naplánována tak, aby jak obnova zeleně, tak opravy chodníků probíhaly současně. Radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí Vladislav Mareček dodává: „Tato akce je optimálním příkladem spolupráce města a městských organizací. Obě akce proběhly ve stejný čas a občanům Prahy 3 tak můžeme v relativně krátkém čase nabídnout krásně upravené náměstí. Vynaložené prostředky se vyšplhaly do výše 4,7 milionu. Kč. Z toho 3.48 milionu korun si vyžádala obnova stromořadí. V této částce je zahrnuta i suma na údržbu po dobu 5 let. Vysoká finanční náročnost byla mimo jiné dána i nutností instalovat u jednotlivých stromů ochrannou mříž, která zabrání poškození parkujícími vozidly.“

V rámci rekonstrukce bylo obnoveno celkem 635 m2 chodníků a parkovacích stání. „Museli jsme odstranit povrch až do hloubky 30 cm a řádně jej zpevnit a zhutnit. Původní dlažba je minimálně 40 let stará, jen část šla opět využít. Celkové náklady dosáhly 1,2 milionu korun,“ řekl ředitel Technické správy komunikací Luděk Dostál.

Radní MČ Praha 3 Martina Šandová doplnila: „Jsme rádi, že byla znovu použita tzv. Pražská mozaika, na kterou jsou Pražané zvyklí. Také nás těší opětovná výsadba akátů a lip, protože ty k náměstí Jiřího z Lobkovic neodmyslitelně patří již minimálně 70 let.“ Tak staré byly totiž některé původní stromy. I když je akát jedním z nejvhodnějších stromů pro městské prostředí, déle jak 70 let v něm nevydrží.

Z původních 61 stromů bylo vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu pokáceno 27. Nově vysazených 54 stromů doplnilo celkový počet stromů na náměstí na 88. „Podařilo se nám dosáhnout principu obnovy stromořadí, zajistili jsme druhové sjednocení, ochranu stromů před mechanickým poškozením a zlepšení podmínek pro dlouhodobý kvalitní růst,“ vysvětlil specialista odboru ochrany prostředí MHMP Jiří Hromádka.

Tisková zpráva MČ Praha 3