Archiv novinek (Portál hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 200
Na stránce:
První | Předchozí | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další
 • 28. 1. 2015 Praha 4 si připomene 70. výročí konce 2. světové války
  Praha 4 připravuje v rámci letošního kulatého výročí konce 2. světové války řadu akcí, kterými si chce tuto významnou událost připomenout. Patří mezi ně dětská soutěž Příběhy našich sousedů, výstava v ulicích s doprovodnou publikací a pietní akce na místech nejtěžších bojů květnové revoluce. Rada městské části Praha 4 dnes schválila také zřízení nové pamětní desky rodině Linhartových, která v protinacistickém odboji ztratila tři ze svých čtyř synů.
 • 14. 1. 2015 Praha 4 je proti dalšímu rozšíření BB Centra
  Praha 4 nesouhlasí se záměrem společnosti Passerinvest Group vybudovat v kancelářské čtvrti poblíž stanice metra Budějovická další dva objemné objekty: hotel a administrativní budovu. Měly by nahradit dvě panelové budovy někdejší ubytovny na nároží křižovatky ulic Vyskočilova a Želetavská. Rada městské části Praha 4 dnes přijala k tomuto záměru nesouhlasné stanovisko. Požaduje jeho další posouzení procesem tzv. velké EIA, aby mohly být objektivně vyhodnoceny veškeré vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví v kumulaci s dalšími připravovanými stavbami v tomto nadlimitně zatíženém území.
 • 14. 1. 2015 Praha 4 poprvé vyhlásila víceleté granty
  Rada městské části Praha 4 schválila návrh na vyhlášení grantového řízení. Poprvé ve své historii nevyhlásila pouze jednoleté granty pro rok 2015, ale i víceleté granty pro léta 2015 – 2018. Granty jsou určeny pro fyzické osoby a nestátní neziskové organizace, které systematicky pečují o obyvatele městské části, nebo svou činností podporují rozvíjení volnočasových aktivit.
 • 5. 1. 2015 Pozor změna na autobusové lince 205!
  Pro cestující na autobusové lince 205 má Praha 4 dobrou zprávu. Od 5. ledna 2015 bude autobus městské hromadné dopravy nabírat pasažéry před budovou Úřadu městské části Praha 4 v ulici Antala Staška, tedy i před poliklinikou. Ulehčí tak situaci pacientů, kteří dosud před budovou úřadu vystupovali, ale nastupovat museli až na autobusové zastávce v Olbrachtově ulici.
 • 1. 1. 2015 Dočasné přerušení provozu sběrného dvora hl. m. Prahy v ulici Zakrytá na Praze 4
  Od 1. ledna 2015 bude dočasně mimo provoz sběrný dvůr hl. m. Prahy v ulici Zakrytá na Praze 4. O termínu obnovení provozu Vás budeme včas informovat
 • 18. 12. 2014 Omezení provozu úřadu
  Upozorňujeme všechny, že ve středu 31. prosince 2014 bude z důvodu inventur uzavřena pokladna v budově Úřadu městské části Praha 4 (Antala Staška 2059/80b, Praha 4).
 • 12. 12. 2014 Nová železniční zastávka Kačerov výrazně zkrátí cestování
  Železniční zastávka na Kačerově přináší Pražanům i obyvatelům středních Čech, kteří do Prahy jezdí za prací, nákupy nebo zábavou, další možnost využívat nejrůznější prostředky hromadné dopravy.
 • 10. 12. 2014 Praha 4 proti naddimenzovanému projektu
  Městská část Praha 4 nesouhlasí s výstavbou Administrativního centra Budějovická na křižovatce ulic Budějovická a Vyskočilova, která by pro obyvatele Prahy 4 znamenala další zhoršení životního prostředí. Rada městské části Praha 4 dnes proto odmítla žádost společnosti OPAL REAL na vybudování horkovodní přípojky pro tuto stavbu.
 • 3. 12. 2014 Praha 4 snížila počet služebních automobilů
  Rada městské části Praha 4 dnes rozhodla o snížení počtu služebních automobilů, které používá městská část, a to z dvanácti na šest. Starosta Petr Štěpánek (TROJKOALICE) automobil odmítl a bude jako dosud používat jízdní kolo.
 • 1. 12. 2014 Obyvatelé rozhodli o budoucí podobě koupaliště Lhotka
  Městská část Praha 4 prostřednictvím svého měsíčníku Tučňák vyhlásila anketu, ve které se občané mohli vyjádřit k budoucí podobě a využití oblíbeného areálu koupaliště na Lhotce. Absolutně nejvíc účastníků se vyjádřilo prostřednictvím e-mailu, výrazně méně použilo facebook a jen minimum občanů využilo možnost písemného vyjádření prostřednictvím informačních center.
Celkový počet: nejméně 200
Na stránce:
První | Předchozí | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další