Ti území podél Chodoveckého potoka krajinářsky zhodnotí, posoudí jeho rekreační potenciál a nabídnou možnosti řešení, které nenaruší funkci místa jako biocentra. Podrobnosti na:  https://www.praha4.cz/