„Použitý jedlý olej, především z fritéz a pánví, mají naši obyvatelé možnost předávat v uzavřených plastových lahvích do sběrné nádoby umístěné ve sběrném dvoře Durychova,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (Klub Tučňák) a pokračoval: „Dosud tento olej většinou končí v kanalizaci nebo ve směsném odpadu. Proto chceme v novém pilotním projektu nabídnout občanům ekologickou alternativu pro nakládání s tímto odpadem.“

Rostlinný olej je směs různých triacylglycerolů s malými příměsemi mastných kyselin. Při smažení probíhá řada chemických reakcí, vznikají peroxidy, polymery, radikály atd. Tyto látky již nejsou vhodné pro další použití v potravinovém řetězci, a rostlinné oleje proto nelze opakovaně používat.

Pokud se pilotní projekt osvědčí, bude městská část Praha 4 uvažovat o trvalém umístění sběrné nádoby na jedlé oleje z domácností právě ve sběrném dvoře Durychova.