„Je to vlastně poslední akt, který jako starosta MČ Praha 5 učiním. Barrandov si takovéto nové a krásné veřejné prostranství zaslouží. Zároveň bych rád poděkoval občanům tohoto sídliště za trpělivost při rekonstrukci Tilleho náměstí,“ řekl starosta MČ Praha 5 Milan Jančík.

Komplexní návrh modernizace Tilleho náměstí vychází z potřeb moderní pěší zóny. Je navržena žulová světlá a tmavá dlažba, ve spodní části náměstí je navržena odpočinková zóna. Do prostoru jsou navrženy ocelové lavičky moderního typu. Ve stejném stylu jsou navrženy i stojany na kola. Vstupní portál v dolní části připomíná stylizovanou postavou Charlieho Chaplina slavnou barrandovskou filmovou tradici.

Celkové mikroklima spodního náměstí by pak měla především v letních měsících zlepšovat fontána navržena jako několik vodotrysků probíhajících středem spodní části náměstí.

Celé řešené území je propojeno pomocí linie světel táhnoucích se ze spodní části Tilleho náměstí až na kruhové horní náměstí, kde je linie ukončena motivem smyčky na filmovém pásu. V horní části náměstí stojí nová fontána s brouzdalištěm s malými vodními přepady, vystavěná z nepravidelně opracovaných bloků umělého kamene, mezi kterými jsou umístěny výdechy vodotrysku. Tato část pěší zóny je po stranách osazena lavičkami- ideální odpočinkové a relaxační místo.

V horní části svažitého území je zachována vrba se zatravněním. Tento přírodní prvek byl ohrazen palisádami, aby nedocházelo k přerůstání zeleně na chodník. Na kruhovém náměstí bylo umístěno zmíněné umělecké dílo- smyčka. I zde nahradily moderní lavičky ty původní a místo asfaltového povrchu byla položena dlažba.

Tisková zpráva MČ Praha 5