Aplikace umožní vyplnit a vytisknout přihlášku doma, poskytne informace o zřizovaných mateřských školách MČ Praha 5, počtu volných míst, termínů dnů otevřených dveří a termínů odevzdání přihlášek, především však v průběhu zápisu poskytne on-line informace o umístění dítěte v seznamech podaných žádostí. Podrobné informace na: http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/212227-novy-system-zapisu-deti-do-materskych-skol.