Multikulturní večer „Sejdeme se na pětce" je zakončením letošního projektu „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 5", v nměž měli místní obyvatelé možnost setkat se s cizinci žijícími v Praze 5, seznámit se s nimi a poznat jejich kulturu. Podrobnosti na:http://www.praha5.cz/cs/dokument/akce-prahy-5/211904-sejdeme-se-na-petce.