K vidění budou i dosud nepublikované archiválie života Romů za druhé světové války v tzv. Cikánském táboře Lety a vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka. Více na: http://www.praha5.cz/cs/dokument/212514-vystava-zanikly-svet.