Děti budou moci tvořit v Ježíškově dílně, projít si adventní stezku, která probudí všechny smysly - čich, hmat, sluch, chuť i zrak, hledat poklad u Zimní víly, otevřít kouzelným klíčem magický kalendář či napsat Ježíškovi do pohádkové schránky. Představeny budou i české adventní tradice a zvyky. Pozvánka na http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/212034-zazrak-vanoc-v-portheimce.