„Jedná se o rekonstrukci parkové plochy mezi ulicemi Moravanů a Slezanů,“ uvedl místostarosta Jan Záruba. „Úpravy se dotknou jako u ostatních již rekonstruovaných parků zeleně, cest a nezapomněli jsme ani na hřiště pro děti,“ dodal.

V parku, který sousedí s mateřskou školou, se opraví cestní síť, doplní se lavičky a odpadkové koše a hlavně přibude koutek pro děti s moderními herními prvky. Vchod na dětské hřiště pak bude možný jak z parku, tak z mateřské školky. Od rušné ulice Bělohorská  park oddělí protihluková stěna z dřevěných palisád.

Jedním z důvodů, proč Praha 6 přistoupila právě k obnově parku na Malém Břevnově, je skutečnost, že se v něm scházejí bezdomovci a hledají v něm útočiště i přes noc. Účelem úprav je park prosvětlit, a s tím souvisí i úprava zelených ploch a dřevin. Projekt proto počítá s prořezy a kácením keřů i necelé dvacítky stromů. „Tyto budou nahrazeny novými, vhodnějšími stromy a keři,“ uvedl Záruba.

V současné chvíli je zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a probíhá stavební řízení. Zahájení prací se předpokládá v květnu a dokončení prací do konce tohoto roku.

„Do konce března, v období vegetačního klidu, dojde k potřebným úpravám dřevin podle rozhodnutí o kácení,“ uvedla Ludmila Baumová z odboru životního prostředí.

Za rekonstrukci parčíku na Malém Břevnově zaplatí městská část 5 milionů korun

Tisková zpráva MČ Praha 6