Složení Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební období 2010 – 2014

ODS

 • Ječmének Marek
 • Neuberg Josef
 • Kaštovský Tomáš MUDr.
 • Justová Marcela Bc.
 • Koutský Jiří
 • Konopa Zdeněk MUDr.
 • Horažd'ovská Radka
 • Kantor Petr
 • Vavřinec Tomáš JUDr.

TOP 09

 • Moravec Michael Ing.
 • Štrobich Filip Mgr.
 • Wagner Emil MUDr.
 • Hejnic Jiří Mgr.
 • Pavlíčková Klára Bc.
 • Ladin Jan Ing.
 • Lehmann Richard Ing. M.A.
 • Kubíček Petr

ČSSD

 • Štěpán Daniel
 • Fabián Miroslav
 • Nguyenová Jaroslava
 • Kopecký Jaroslav
 • Nefe Ivan PhDr. CSc.

SZ a SNK ED

 • Mirovský Ondřej Mgr. M.EM
 • Kratochvílová Silvie Mgr.
 • Sommerová Olga doc. MgA.
 • Večeřa David

KSČM

 • Moučková Miroslava PhDr.

Tisková zpráva MČ Praha 7