Osmá městská část nechala zrekonstruovat další dětské hřiště, tentokrát v ulici Větrušická v Kobylisích. Přesněji řečeno, nechali jsme obnovit nevyužívanou plochu kdysi fungujícího hřiště, upřesňuje zástupce starosty Josef Vokál. Hřiště bylo zrekonstruováno nákladem více jak čtyři miliony korun. Víme, že místní občané na obnovu hřiště již netrpělivě čekali. V tomto nefunkčním stavu jsme jej však získali na podzim roku 2006 od Magistrátu Hlavního města Prahy a samozřejmě jsme nejprve museli náklady na rekonstrukci zařadit do rozpočtu. Rekonstrukci jsme tak provedli nejdřív, co to šlo, uvádí místostarosta.

Rekonstrukcí prošel cca 0,5 ha pozemek, na němž bylo před zahájením prací v původním stavu pískoviště, asfaltobetonové plochy, cestičky, betonové lavičky a zahradní domek. Nevyhovující části hřiště byly vybourány a odstraněny, na plochách byly vybudovány nové pochozí mlatové plochy a dopadové plochy z pryže, vrstvy písku či oblázků. Nyní je zde k dispozici dvanáct herních prvků, mj. věžová multifunkční a vodní herní sestava, kolotoč, domeček, skluzavka, houpačky, pískoviště či tabule na kreslení. Samozřejmostí je i čtrnáct laviček, odpadkové koše a zatravnění. Předpokládaný termín dokončení byl do konce listopadu; od vybrané firmy, která nejprve musela zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit stavební povolení, zástupci radnice staronové hřiště převzali 20. listopadu.

Tisková zpráva MČ Praha 8