O prodeji významných kulturních památek v ulici U Českých loděnic rozhodlo na svém posledním zasedání Zastupitelstvo MČ Praha 8. „Výběrové řízení na prodej obou nemovitostí svěřených do naší správy bylo vyhlášeno v říjnu 2008 a minimální cena byla podle znaleckých posudků stanovena na 46.290.000 Kč,“ přibližuje zástupce starosty MČ Praha 8 Mgr. Martin Roubíček a dodává: „Do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce, který splnil zákonné podmínky a nabídl částku 60 milionů korun.

Novým vlastníkem budov na úpatí Libeňského zámku na břehu Rokytky se, v případě splnění všech podmínek radnice osmé městské části, stane společnost 1595 s. r. o.. Starosta MČ Praha 8 Josef Nosek k tomu dodává: „Ve dvou objektech starého pivovaru bude vytvořen malý hotel rodinného typu s kapacitou 50 lůžek a rozsáhlé sklepy budou využity jako vinotéka s možností pořádání malých kulturních akcí. Prostory Löwitova mlýna se pak přemění ve staročeskou restauraci s kapacitou 80 míst v krčmě a 100 míst v prvním patře.

Nový vlastník obou historických budov musí na vlastní náklady nejpozději do tří let od převzetí nemovitostí provést jejich rekonstrukci. „Společnost 1595 s. r. o. se zavázala, že účel užívání předmětných nemovitostí nezmění po dobu dvaceti let ode dne vydání kolaudačního souhlasu se stavebními úpravami,“ říká zástupce starosty MČ Praha 8 Mgr. Martin Roubíček. S budoucím vlastníkem podepíše radnice Prahy 8 v nejbližších týdnech smlouvu o budoucí kupní smlouvě, smlouvu o zřízení předkupního práva a smlouvu o výpůjčce. „Kupní smlouvu podepíšeme až po vydání stavebního povolení na celkovou rekonstrukci Löwitova mlýna a bývalého pivovaru,“ upřesňuje Martin Roubíček.

Bývalý Velký či mlýnv Libni č.p. 40 stojí v ulici U Českých loděnic na jižním úpatí Libeňského zámku, bývalý pivovar se nachází na severní straně ulice.

Stručná historie: První zmínky o libeňských mlýnech pocházejí z konce 13. století, kdy byla ves Libeň v majetku kladrubského kláštera. V roce 1365 postoupil klášter Libeň Petrovi z Vrby a v následujících letech se majitelé z různých měšťanských nebo drobných šlechtických rodin velmi často střídali. Za válek o rakouské dědictví ve druhé polovině 18. století budovy buď shořely, nebo byly rozbořeny a k obnově mlýna došlo v roce 1747. V roce 1872 se přistoupilo k provedení částečné úpravy řečiště Vltavy a při této úpravě bylo vysušeno mlýnské rameno a mlýn zrušen. Budovy bývalého mlýna koupil roku 1883 Jáchym Löwit, který zde provozoval pecnářskou živnost  a po kterém se dodnes mlýn nazývá Löwitův. V roce 1969 získalo mlýn spolu s bývalým pivovarem bezúplatným převodem od OPBH Divadlo S. K. Neumanna. Budova tehdy byla v havarijním stavu, protože dříve prostory užíval národní podnik Zelenina Praha pro skladování brambor.

V roce 1980 byl objekt mlýna předán Státním restaurátorským ateliérům, které zde chtěly zřídit malířské ateliéry, laboratoře, dílny a sklady. S celkovou rekonstrukcí mělo být započato v letech 1985 až 1986, ale k realizaci základních stavebních prácí, které zachránily budovy před celkovým zchátráním, došlo zásluhou radnice Prahy 8 až začátkem nového tisíciletí.  Obě budovy pak byly v r. 2002 postiženy ničivou povodní.

Zpráva MČ Praha 8