Přihlášky se přijímají do 30. listopadu do 12:00 hodin. Podrobnosti na: http://www.seberov.cz/news/výberove-rizeni---tajemnik-tajemnice-698508.htm