Připraveny soutěže pro děti, tombola, opékání buřtů. Více na http://www.sterboholy.cz/