Podrobnosti o výběrových řízeních a další informace z městské části naleznete na: http://www.sterboholy.cz/