znakKatastrální území Troja leží na pravém břehu Vltavy a na přilehlém kopci na severu Prahy. Název Troja původně příslušel pouze zámku postavenému v letech 1683-1692, osada dostala tento název v 18. století. Krajina trojské kotliny je bohatě členěna. Vltava zde protéká širším údolím, ve kterém se rozlévá několika prameny mezi řadou ostrovů, které jsou vytvořeny nánosy. Osídlení této lokality sahá hluboko do pravěku. Písemné prameny k trojskému katastru nejsou příliš četné, první pocházejí z prvé poloviny 13. století. Od 1. ledna 1992 tvoří samostatnou městskou část Praha-Troja.