Přihlášky do řízení je třeba doručit poštou nebo osobně nejpozději do středy 1. 2. 2023 do 12:00 hodin do podatelny úřadu. Podrobnosti na stránkách: www.mc-zbraslav.cz