Hradit lze veškeré správní i místní poplatky, nájemné, doplatky či výpisy z Czech POINTU. Více na: http://www.mc-zbraslav.cz/