Platové podmínky poradců primátora

Platové podmínky poradců primátora hl. m. Prahy jako zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy jsou určovány tabulkově v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Platové stupně se i v tomto případě řídí legislativou podle délky praxe, a platové třídy se řídí podle toho, jak zodpovědnou, významnou a složitou práci pracovník vykonává, zohledňuje se zde i vzdělání. Dále může být zaměstnanci, který dosahuje dlouhodobě velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní mimořádný rozsah pracovních úkolů, přiznán osobní příplatek. Osobní příplatek je počítán procentem z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, kde je zaměstnanec zařazen. Vedoucímu zaměstnanci, tady tedy vedoucímu poradců, je rovněž přiznán příplatek za vedení podle stupně řízení a náročnosti řídící práce. Aktuálně je na Oddělení poradců zaměstnáno na hlavní pracovní poměr 7 osob: 6 poradců a 1 vedoucí poradců.

Poradci zaměstnaní na hlavní pracovní poměr (7):

Poradci zaměstnaní na hlavní pracovní poměr pobírají tabulkový plat včetně osobního příplatku podle výše uvedeného nařízení vlády v rozmezí 38 až 43 tisíc Kč hrubého v závislosti na výši platového stupně (tedy délce započitatelné praxe a vzdělání). Vedoucí poradců dále dostává příplatek za vedení ve výši necelých 5 tisíc Kč hrubého. Nad rámec výše uvedeného platového ohodnocení mohou dosáhnout poradci případně na mimořádné odměny. Jedná se o nenárokovou složku platu, která představuje ocenění mimořádného pracovního úsilí a nadstandardní plnění pracovních úkolů ze strany zaměstnance a jejich průměrná měsíční výše je 17 až 22 tisíc Kč hrubého, respektive až 26 tisíc hrubého Kč, v závislosti na vykonané agendě.