Poslední úprava výše odměny za výkon funkce primátora/primátorky hlavního města Prahy je účinná od 1. 1. 2020. Měsíční odměna primátora hlavního města Prahy tak činí 141 766 Kč.