Primátor a volené orgány (Portál hlavního města Prahy)

Odstávka datového centra pro evidence smluv a dalších dokumentů

Upozorňujeme, že z důvodu nezbytných prací v datovém centru budou od pátku 22. října (přibližně od 14:00 hodin) vypnuté servery, na kterých jsou provozovány portálové aplikace pro vyhledávání v evidenci smluv a pro prezentaci dokumentů Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy (archiv usnesení rady a zastupitelstva, podklady k jednání zastupitelstva apod.).

Předpokládáme, že provoz těchto aplikací bude obnoven z neděle na pondělí, nejpozději v pondělí 25. října v dopoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení.

 

Volené orgány hlavního města Prahy

Hlavní město Praha je samostatně spravováno Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Zasedání zastupitelstva svolává písemně a se sdělením navrženého programu jednání primátor hlavního města Prahy, a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva zpravidla i řídí. Primátora volí zastupitelstvo a je zároveň z výkonu své funkce zastupitelstvu odpovědný. Primátor jmenuje a odvolává, po předchozím souhlasu ministra vnitra, ředitele Magistrátu hlavního města Prahy. Výkonným orgánem hlavního města Prahy v oblasti samostatné působnosti je rada hlavního města Prahy. Rada je ze své činnosti odpovědna zastupitelstvu, které ji rovněž volí.

Více