Zápis z 1. jednání komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů, ze dne 5.4.2011  zápis