Inventarizační komise Rady hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Inventarizační komise Rady hl. m. Prahy

Celkový počet: 9
Jméno Funkce Klub / nominace  
Mgr. Jan Chabr předseda TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu zastupitel
Ing. Markéta Horská členka zaměstnanec
Bc. Jan Loužek člen zaměstnanec
Ing. Irena Ondráčková členka zaměstnanec
Ing. Jan Rak člen zaměstnanec
Ing. Pavel Rott člen zaměstnanec
Ing. Lukáš Stránský člen zaměstnanec
Bc. Ladislav Tobiáš, MSc, MPA člen zaměstnanec
Ing. Lenka Ženíšková, DiS. členka zaměstnanec
Mgr. et Mgr. Ing. Eliška Chmelíková tajemnice zaměstnanec