Inventarizační komise Rady hl. m. Prahy

Celkový počet: 8
Jméno Funkce Klub / nominace  
Mgr. Jan Chabr předseda TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu zastupitel
Bc. Jan Loužek člen zaměstnanec
Ing. Jarmila Melkesová členka zaměstnanec
Ing. Irena Ondráčková členka zaměstnanec
Ing. Iveta Pekárková členka zaměstnanec
Ing. Jan Rak člen zaměstnanec
Bc. Ladislav Tobiáš, MSc, MPA člen zaměstnanec
Ing. David Vorlíček člen zaměstnanec
Ing. Lenka Ženíšková, DiS. tajemnice zaměstnanec