Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze

Celkový počet: 11
Jméno Funkce Klub / nominace  
Bc. Martin Boháč předseda Piráti externista
Michal Biskup člen SSPP externista
Mgr. Ing. Roman Haken člen externista
Ing. Cyril Klepek člen Praha Sobě externista
Prof. Petr Konvalinka člen externista
Jakub Matěna člen SSPP externista
Filip Neterda člen externista
Ing. Ondřej Prokop člen ANO 2011 zastupitel
prof.Dr.Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. člen externista
Mgr. Šárka Fila Tomanová členka externista
Ing. Daniel Vlček člen ODS externista
Zina Kaštovská tajemnice externista