Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT (Portál hlavního města Prahy)

Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT

Celkový počet: 10
Jméno Funkce Klub / nominace  
Ondřej Kallasch předseda Piráti zastupitel
Bc. Aneta Heidlová členka Piráti zastupitel
Ing. Jan Hora člen Piráti zastupitel
Ing. Markéta Horská členka zaměstnanec
Mgr. Jiří Károly člen zaměstnanec
Jan Ladin člen externista
Radomír Nepil člen ANO 2011 zastupitel
Ing. Jan Rambousek člen SSPP externista
Michal Šorel člen Praha Sobě externista
Jan Žáček člen externista
Hana Herrmanová tajemnice zaměstnanec