Komise Rady hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost

Celkový počet: 12
Jméno Funkce Klub / nominace  
Ing. Jan Heroudek předseda externista
Ing. David Dohnal člen externista
Ing. Jan Kapitán člen externista
Ing. Jan Krčál, Ph.D. člen externista
Mgr. Jaroslav Mach člen zaměstnanec
Tomáš Prousek člen externista
prof. Ing. Arch. Irena Šestáková členka externista
Ing.arch. Kristina Ullmannová členka externista
Ing. arch. Jan Vaněček člen externista
Mgr. Karolína Klímová tajemnice zaměstnanec
Mgr. Jiří Černý stálý host externista
Šimon Ornest stálý host externista
Bc. Michal Prager stálý host externista