Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklodopravu (Portál hlavního města Prahy)

Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklodopravu

Celkový počet: 9
Jméno Funkce Klub / nominace  
Ing. Pavel Polák předseda externista
Ing. Vojtěch Benedikt člen externista
Ing .Arch. Tomáš Cach člen externista
Ing. Vratislav Filler, Ph.D. člen externista
David Horatius člen zaměstnanec
Ing. Daniel Mourek člen externista
Tomáš Prousek člen externista
Ing. Květoslav Syrový člen externista
Ing. Michal Švadlenka člen externista
Bc. Dominika Marešová tajemnice zaměstnanec