Komise Rady hl. m. Prahy pro nočního starostu

Celkový počet: 9
Jméno Funkce Klub / nominace  
Mgr. Jan Štern předseda externista
Michal Brenner člen externista
Mgr. František Cipro člen Prague City Tourism a.s. externista
David Skála člen externista
Zdeněk Skála člen Spojené síly pro Prahu (TOP 09) externista
Jaroslav Stanko člen externista
MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. člen zaměstnanec
Ing. Eduard Šuster člen externista
Magdalena Valdmanová členka Piráti zastupitel
Bc. Anna Gümplová tajemnice externista