Komise Rady hl. m. Prahy pro důstojné stárnutí (Portál hlavního města Prahy)

Komise Rady hl. m. Prahy pro důstojné stárnutí

Celkový počet: 12
Jméno Funkce Klub / nominace  
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. předseda externista
Mgr. Jiří Hrabě člen externista
PhDr. Hana Janečková, Ph.D členka externista
Eva Kalhousová členka externista
Ing. Mgr. Matěj Lejsal člen externista
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. člen externista
Martina Mátlová členka externista
Mgr. Martina Pojarová členka externista
Mgr. Olga Starostová členka externista
prof. Ing. Arch. Irena Šestáková členka externista
Mgr. Jindřich Exner tajemník zaměstnanec
Mgr. Milena Johnová stálý host PRAHA SOBĚ zastupitel
Mgr. David Kocman, M.A.,Ph.D stálý host zaměstnanec