Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Celkový počet: 15
Jméno Funkce Klub / nominace  
Mgr. Martin Benda předseda PRAHA SOBĚ zastupitel
Mgr. Veronika Bednářová, M.A členka externista
PhDr. Petr Bílek člen externista
Richard Drury, M.A. člen externista
PhDr. Jan Foll člen externista
doc. Adam Halaš, Ph.D., člen externista
prof. Ivana Kubicová členka externista
MgA. Michal Lázňovský, PhD., člen externista
PhDr. Jan Lukeš člen externista
MgA. David Mareček, Ph.D. člen externista
Doc.MgA. Ivo Mathé člen externista
Jan P. Muchow člen externista
Mgr. Helena Musilová členka externista
Mgr. Jan Press člen externista
Mgr. Zdeněk A. Tichý člen externista
Mgr. Zuzana Navrátilová tajemnice zaměstnanec
Ing. Marie Peksová tajemnice zaměstnanec