Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Celkový počet: 15
Jméno Funkce Klub / nominace  
Mgr. Martin Benda předseda PRAHA SOBĚ zastupitel
Mgr. Veronika Bednářová, M.A členka odborník za oblast ostatní externista
PhDr. Petr Bílek člen odborník za oblast literatury externista
Richard Drury, M.A. člen odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií externista
PhDr. Jan Foll člen odborník za oblast audiovize, filmu externista
doc. Adam Halaš, Ph.D., člen odborník za oblast tance, nonverbálního umění a nového cirkusu externista
prof. Ivana Kubicová členka odborník za oblast tance, nonverbálního umění a nového cirkusu externista
MgA. Michal Lázňovský, PhD., člen odborník za oblast divadla externista
PhDr. Jan Lukeš člen odborník za oblast literatury externista
MgA. David Mareček, Ph.D. člen odborník za oblast hudby externista
Doc.MgA. Ivo Mathé člen odborník za oblast audiovize, filmu externista
Jan P. Muchow člen odborník za oblast hudby externista
Mgr. Helena Musilová členka odborník za oblast výtvarného umění, fotografie a nových médií externista
Mgr. Jan Press člen odborník za oblast ostatní externista
Mgr. Zdeněk A. Tichý člen odborník za oblast divadla externista
Mgr. Zuzana Navrátilová tajemnice zaměstnanec
Ing. Marie Peksová tajemnice zaměstnanec