Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl.m. Prahy

Celkový počet: 6
Jméno Funkce Klub / nominace  
Mgr. Jaroslav Mach předseda zaměstnanec
Ing. František Brašna člen externista
Mgr. Jiří Černý člen externista
Šimon Ornest člen externista
Bc. Michal Prager člen externista
Ing. arch. Jan Tomandl člen externista
Bc. Jaroslav Hájek tajemník zaměstnanec