Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima (Portál hlavního města Prahy)

Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima

Celkový počet: 18
Jméno Funkce Klub / nominace  
RNDr. Martin Bursík předseda externista
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček místopředseda TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu zastupitel
Ing. Petr Hlubuček místopředseda TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu zastupitel
Tomáš Murňák místopředseda Piráti zastupitel
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. místopředseda PRAHA SOBĚ zastupitel
Mgr. Ondřej Boháč člen externista
Mgr. Jan Chabr člen TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu zastupitel
Ing. Ivan Jacko člen zaměstnanec
Ing. Jaroslav Klusák,, Ph.D člen zaměstnanec
Mgr. Jiří Knitl člen PRAHA SOBĚ zastupitel
RNDr. Štěpán Kyjovský člen zaměstnanec
Mgr. Jaroslav Mach člen zaměstnanec
Ing. Vladimír Schmalz člen ODS externista
Ing. Kateřina Schön člen externista
Ing. Jan Šurovský, Ph.D. člen externista
Ing. Jiří Tencar, Ph.D. člen externista
Ing. Tomáš Voříšek člen externista
Vojtěch Vosecký, MSc. člen externista