Komise Rady HMP pro restrukturalizaci pražské ekonomiky