Komise Rady HMP pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění