Komise Rady HMP pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice (Portál hlavního města Prahy)

Komise Rady HMP pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice