Inventarizační komise Rady hl. m. Prahy

Celkový počet: 8
Jméno Funkce Klub / nominace  
Mgr. Adam Zábranský předseda Piráti zastupitel
Bc. Jan Loužek člen zaměstnanec
Ing. Irena Ondráčková členka zaměstnanec
Ing. Jan Rak člen zaměstnanec
Ing. Pavel Rott člen zaměstnanec
Ing. Lukáš Stránský člen zaměstnanec
Ing. Renata Tomanová členka zaměstnanec
Ing. Lenka Ženíšková, DiS. členka zaměstnanec
Ing. Olga Niziolová tajemnice zaměstnanec