Protidrogová Komise Rady hl. m. Prahy

Celkový počet: 17
Jméno Funkce Klub / nominace  
MUDr. Pavel Bém předseda externista
JUDr. Vladimír Badin, MBA člen externista
Daniel Dárek člen zaměstnanec
PhDr. Ivan Douda člen externista
Mgr. Michala Hánová členka zaměstnanec
Ing. Alena Havelková členka zaměstnanec
MUDr. Hana Karbanová členka externista
MgA. Kamila Matějková členka PRAHA SOBĚ zastupitel
Mgr. Ondřej Počarovský člen externista
MUDr. Petr Popov člen externista
pplk.PaedDr. Petr Přecechtěl člen externista
PaedDr. Martina Richterová-Těmínová členka externista
Mgr. Matěj Štěpánek člen STAN externista
Mgr. Lenka Vedralová členka ANO 2011 zastupitel
Mgr. Radka Vetešníková členka externista
Robert Veverka člen Piráti externista
Mgr. Martina Zikmundová členka externista
Ing., Bc. Vladislav Mikuljak tajemník zaměstnanec