Komise Rady hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost

Celkový počet: 17
Jméno Funkce Klub / nominace  
Ing. Gabriela Lněničková, MBA předsedkyně Piráti zastupitel
Ing. František Brašna člen externista
Ing. David Dohnal člen externista
Martin Duška člen Piráti externista
Aneta Ečeková Maršálová členka STAN externista
Ondřej Matěj Hrubeš člen SPOLU externista
Alena Jančíková členka externista
Mgr. Karolína Klímová členka zaměstnanec
Sylva Machová členka externista
Ondřej Nováček člen SPOLU externista
Tomáš Prousek člen externista
Ema Rónová členka externista
Ing. Petra Syrová členka externista
Ing. arch. Jan Tomandl člen externista
Kristina Ullmannová členka externista
Milan Zach člen externista
Bc. Jaroslav Hájek tajemník zaměstnanec
Václav Stránský stálý host externista