Komise Rady hl. m. Prahy Umění pro město

Celkový počet: 9
Jméno Funkce Klub / nominace  
Ing. arch. Jan Kasl předseda externista
Doc.Ing. arch. Jakub Cigler člen externista
Mgr. et Mgr. Helena Doudová, Dr. des. členka externista
Ing. arch. Jakub Henrych člen externista
Ing. arch. Tereza Kabelková členka externista
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. člen externista
prof. Akad. arch. Jindřich Smetana člen externista
MgA. Anna Švarc členka externista
Mgr.A. Veronika Zapletalová členka externista
Mgr. Kateřina Opatrná tajemnice zaměstnanec