Komise hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Komise hl. m. Prahy

Celkový počet: 59
Na stránce:
Název Typ Ustavena
Komise Rady hl. m. Prahy pro otázky zdravotnictví Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro památkovou péči Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro parkování Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro plánování a financování sociálních služeb Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro právní postavení hl. m. Prahy Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022 Stálá 14.7.2020
Komise Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a udělování grantů Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro protidrogovou politiku Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj komunitní péče Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro školskou infrastrukturu Stálá 18.11.2019
Komise Rady hl. m. Prahy pro školství Stálá 12.2.2019
Komise Rady hl. m. Prahy pro sport Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl.m. Prahy Stálá 30.4.2019
Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů Stálá 18.12.2018
Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima Stálá 20.5.2019
Celkový počet: 59
Na stránce: