Z důvodu velkého množství omluvených neúčastí v původně plánovaném termínu (13. červen 2019) bylo třetí jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro školství přesunuto na úterý 25. června 2019 od 16 hodin. Jednání proběhne v hlavním jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy. Hlavním bodem programu bude schválení návrhu pravidel grantových programů v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2020 a projednání jednorázových dotací pro aktuální žadatele. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 143 ze dne 11. února 2019 je jednání Komise veřejně přístupné.