Zápis z jednání Komise Rady HMP pro mimoškolní vzdělávání a výchovu ze dne 26. 4. 2023...