Zápis z jednání komise Rady HMP pro mimoškolní vzdělávání a výchovu ze dne 30. 5. 2023

Příloha k zápisu Komise Rady HMP pro mimoškolní vzdělávání a výchovu ze dne 30. 5. 2023