Složení Rady HMP: prof. Ing. Mgr.Martin Dlouhý, Dr., MSc. (Portál hlavního města Prahy)

Rada HMP