Rada HMP

prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

zastupitel

Email: Martin.Dlouhy@praha.eu
Strana: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech