Složení Rady HMP: Mgr.Lukáš Manhart (Portál hlavního města Prahy)

Rada HMP

Mgr. Lukáš Manhart

zastupitel

Email: Lukas.Manhart@praha.eu
Strana: TOP 09 a nezávislých
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech