Složení Rady HMP: Ing.Václav Novotný (Portál hlavního města Prahy)

Rada HMP

Ing. Václav Novotný

zastupitel

Email: Vaclav.Novotny@praha.eu
Strana: TOP 09 a nezávislých
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech