Složení Rady HMP: Ing.Patrik Nacher (Portál hlavního města Prahy)

Rada HMP