Složení Rady HMP: RNDr.Jana Plamínková (Portál hlavního města Prahy)

Rada HMP